Joint Vs. Separate kontoer for gifte kvinner

Joint Vs. Separate kontoer for gifte kvinner


Felles kontoer er forekomster som eies av to eller flere personer delt likt, mens separate kontoer er eid av en enkeltperson og teoretisk følge at enkelte skal et partnerskap oppløses.

Pros av felles kontoer

Joint Vs. Separate kontoer for gifte kvinner

Felles kontoer lar deg enkelt dele ressurser med partneren din.

En felles konto kan partnere for å dele ressurser og eliminere beregninger for personlig gjeld på hver felles regning. Financial Expert Suze Orman tyder regninger deles basert på en prosentandel av hver persons lønn i stedet for 50/50. Denne prosentandelen vil bli avsatt til felleskontoen.

Ulemper ved en felles konto

Ved skilsmisse, kan hver av partene ta ut alle midlene fra en felles konto, mens den andre med ingenting. Samtidig vil felles gjeld kontoer være ansvarlig for begge parter uansett hvem som gjorde kjøpene.

Pros av separate kontoer

Joint Vs. Separate kontoer for gifte kvinner

Separate kontoer tillate deg mer utøvende kontroll over ditt bidrag til økonomien.

Kvinner har tilgang til sine egne lommepenger uavhengig av felleskostnader, og ved skilsmisse, i de fleste stater vil det ikke være noen tvil hennes rettmessige eierskap av midlene i den kontoen. I tillegg kan det å holde en egen konto redusere antall økonomiske argumenter og følelsen av å bli utnyttet av sin partner.

Ulemper med separate kontoer

Skille gjeld for felleskostnader (som bolig) vil være mer tidkrevende og vanskelig som midlene vil komme fra to forskjellige kilder.