Kalibrering pH Meters

Et pH-meter, som brukes i laboratorier over hele verden, blir brukt til å måle surhet eller alkalitet av en substans. Selv om noen meter er nå så avansert at du enkelt kan passe dem i lommen, disse nødvendige bitene av utstyr er fortsatt ømfintlige instrumenter som krever nøye kalibrering før bruk.

Bruksanvisning

1 Forbered bufferløsninger. Du trenger 3 til 4 rene begre. En av disse begre skal være tom, og den andre skal være fylt med en kalibrering med pH 7. Din tredje beger skal være fylt med en løsning som passer til hvordan du planlegger å bruke apparatet: pH 4 (hvis du har tenkt å måle surt løsninger) eller pH 10 (hvis du har tenkt å måle basisløsninger). Hvis du har tenkt å bruke måleren for et bredt spekter av løsninger, må du kanskje alle tre buffere.

2 Inspiser pH-meter. Apparatet bør være klar over noen alger eller saltavleiringer, sprekker eller noe annet som kan forstyrre en klar lesing. Når du har inspisert apparatet, må du kanskje sette måleren temperatur. Noen meter kan gjøre dette automatisk, mens andre kan trenge temperaturen innspill manuelt, etter at du har målt den ved hjelp av en termostat. I den samme ånd, bør du sørge for at buffere er ved romtemperatur (25 grader C).

3 Bruke en vaskeflaske for å skylle måleren i destillert vann inn i den første tomme begerglasset. Du bør alltid utføre dette trinnet før du plasserer måleren inn i en ny løsning, for å minimere forurensning. Rist av overflødig vann, og klar din beger fylt med pH 7-løsning.

4 Fordyp apparatet i en pH 7-løsning, ta vare å både fordype elektroden og ikke å treffe bunnen av begeret. La apparatet for å kalibrere automatisk til løsningen (på eldre meter, må du slå en kalibreringsknappen manuelt før apparatet leser 7). Kalibrering vil ta alt fra noen sekunder til ett minutt. Hvis avlesningene svinge mye, prøver du undersøke målerens overganger og kabler, eller prøv en annen elektrode.

5 Skyll av elektroden med destillert vann inn i den første begerglasset, og gjenta trinn 4 til pH 4 buffer. Ved kalibrering til den andre løsningen med en eldre meter, kan det hende du må kalibrere med en andre knott. Gjenta dette trinnet igjen med ph 10 buffer hvis nødvendig (med en tredje knapp). I mellomtiden, husk at høy pH-buffere raskt absorbere karbondioksid i atmosfæren. Bruk pH 10 løsning så raskt som mulig, og ikke la flasken åpen til luft.

6 Re-kalibrere pH-meter regelmessig, så ofte som hver uke hvis du bruker apparatet hver dag. Hold et øye med når apparatet begynner å lide av dårlige batterier, som redusert batteristyrke vil forstyrre nøyaktigheten av målingene. Du kan også være lurt å rengjøre apparatet hver måned med en tilpasset pH-elektrode-rengjøringsmiddel.

Hint

  • Forskjellige pH-meter kan kreve andre innstillinger og drift. Er du i tvil, se i manualen som burde ha kommet med pH-meter for ytterligere detaljer.
  • Oppbevar aldri pH-meter i destillert vann, da dette vil forringe din elektrode.