Kjemisk struktur av Vanadium

Kjemisk struktur av Vanadium


Vanadium, kjemiske symbolet V, er et element - et overgangsmetall med atomnummer 23 i det periodiske system. Den brukes i legeringene, og som en katalysator ved fremstilling av svovelsyre.

overgangs~~POS=TRUNC Metaller

En overgangsmetall er et metall med en ufullstendig d subshell eller som danner et kation med en ufullstendig d subshell. En d subshell har maksimalt 10 elektroner. Vanadium besitter bare tre.

elektronkonfigurasjon

Vanadium er elektronkonfigurasjon er, 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²3d³. Den inerte eller edelgass før det på den periodiske tabellen er argon. Siden oktetter av elektroner i de nedre elementer er spesielt stabilt, kan vanadium er elektronkonfigurasjon skrives: [Ar] 4s²3d³.

Valence Elektroner

Den argon del av vanadium sin elektronkonfigurasjon er effektivt "forbudt" for valens formål. Den del av atomet er meget stabil og ikke bli involvert i normal binding. De øvrige fem elektroner er av samme energi, og valen reflektere det faktum. Vanadium kan danne forbindelser hvor den har valensen +2, +3, +4 eller +5.

vanadiumpentoksyd

Vanadiumpentoksid, V₂O ..., blir brukt i produksjon av svovelsyre. Under prosedyren, endrer vanadium oksidasjonstilstander, men ved slutten av prosessen, er det nok en gang i femverdig tilstand.

legeringer

Chrome vanadium stål er tøff og hard. Den brukes i bilindustrien i produksjon av rammer, fjærer, kobler stenger og styrings knokene.