Kjennetegn på effektiv kommunikasjon

September 18 by admin

Kommunikasjon er definert som en prosess der informasjon utveksles mellom individer gjennom et felles system av symboler, skilt, eller atferd. Men for å sikre at kommunikasjon er effektiv, de involverte parter må sørge for at informasjon formidles og mottas på den måten som det var ment.

typer

Midler for effektiv kommunikasjon er nødvendig i arbeid, skole, hjem, eller i alle miljøer der mennesker samhandler med hverandre. Enkeltpersoner kan kommunisere verbalt, gjennom å skrive, gjennom kroppsspråk eller på flere andre måter. På grunn av moderne teknologi, er vi i stand til å kommunisere via e-post, telefon og tekstmeldinger. Skrive en bok, artikkel, eller legge ut informasjon på Internett er en måte å kommunisere med et stort antall mennesker. Art i sine mange ulike former kan brukes til å formidle et budskap, for eksempel gjennom sang, dans, eller maling.

Funksjon

Effektiv kommunikasjon tar tanke. Enkeltpersoner må gå utover kjenne den informasjonen de ønsker å formidle, og ta skritt mot å finne ut hvordan de kan presentere denne informasjonen til andre på en måte de best kan forstå. Forskjeller i talespråk kan brukes til å demonstrere denne ideen. Hvis enkeltpersoner ikke snakker samme språk er det vanskelig for dem å forstå hverandre fordi de ikke kan kommunisere gjennom muntlige eller skriftlige metoder. De må finne alternative ruter for å formidle den informasjonen de ønsker å dele. Dette kan innebære bevegelser, peker gjenstander ut, eller tegne bilder. De vil bruke alle midler de har til å prøve å klart definere hva de prøver å kommunisere.

Egenskaper

Å lytte er en grunnleggende trinn i effektiv kommunikasjon. Hvis det er en person prøver å formidle informasjon, har den andre parten til å være mottakelig for det som blir uttrykt. Dette betyr ikke at personen har til å bli enige, men heller, bør han i det minste prøve å forstå. Når kommunikasjon innebærer utveksling av ideer mellom to eller flere personer, hver person involvert behov for å lytte til og forstå hva den andre parten prøver å kommunisere. Hvis det ikke lytter blant alle involverte parter, vil hver person bare kan uttrykke seg forgjeves

Identifikasjon

Det er viktig å vite publikum eller personen du kommuniserer informasjon til så godt du kan. På denne måten kan du utvikle strategier for å levere informasjonen på den måten du tror det ville best kan nå dem. For eksempel, hvis kommunisere med barn, vil du ønsker å finne måter å holde dem engasjert og interessert i hva som blir sagt, slik at de absorbere informasjon. Det samme kan gjelde i en gruppe av voksne. Hvis kommunisere med en kjær, bør du kjenner dem godt nok til å finne den beste metoden for kommunikasjon med dem, så vel som den beste tiden å kommunisere med dem.

betraktninger

Noen ganger forsøk på kommunikasjon kan være frustrerende. Hvis en eller flere parter føler at deres budskap ikke blir forstått eller respektert, kan spenninger eller vold oppstår. Noen ganger er det nødvendig å ha en mellommann for å hjelpe begge parter ganske se andres synspunkt. En global organisasjon kalt The Center for ikkevoldelige Kommunikasjon tilbyr workshops og kurs over hele verden for å lære strategier for ikke-voldelig kommunikasjon.


Related Posts


Tilbakemelding og effektiv kommunikasjon

Tilbakemelding og effektiv kommunikasjon

Effektiv kommunikasjon og tilbakemeldinger avhengige variabler som holdningene til folk gi og motta meldinger, og faktorer som påvirker klarhet i kommunikasjonen. For effektiv kommunikasjon og tilbakemelding skal skje, må vi være klar over hvordan vå
Prinsipper for effektiv kommunikasjon

Prinsipper for effektiv kommunikasjon

Kommunikasjon er viktig i alle områder av livet, sier Sherwyn P. Morreale av National Communication Association. Enten i et vennskap, business, ekteskap eller noen annen organisasjon, er det mediet der folk uttrykke informasjon og følelser. Mange men
Hvordan overvinne barrierene for effektiv kommunikasjon

Hvordan overvinne barrierene for effektiv kommunikasjon

Effektiv kommunikasjon er både enkel og komplisert. På den ene siden er effektiv kommunikasjon bare et spørsmål om å lytte respektfullt, på den måten vi ønsker at andre skal høre på oss. På den annen side, vi har hver vår egen agenda, som hemmer vår
Former for effektiv kommunikasjon

Former for effektiv kommunikasjon

Mange folk ikke legger merke til hvordan de kommuniserer. Imidlertid krever effektiv kommunikasjon innsats. Det kan også være et nyttig verktøy i alle relasjoner. Økende kommunikasjonsferdigheter kan hjelpe med relasjoner av alle slag, inkludert fami
Effektiv kommunikasjon mellom par

Effektiv kommunikasjon mellom par

Effektiv kommunikasjon er kjennetegnet av et lykkelig par, men ikke nok oppmerksomhet er betalt til å definere det, og jobbe mot å forbedre den. Real og effektiv kommunikasjon tar hensyn til ikke bare å snakke og lytte, og de holdninger som er involv
Effektiv kommunikasjon Teknikker for relasjoner

Effektiv kommunikasjon Teknikker for relasjoner

To personer i et forhold er ment å fungere sammen som et team for å møte livets utfordringer. Uten effektiv kommunikasjon, derimot, er partene igjen å foreta gjetninger og antakelser om hva den andre ønsker. Hør Lytt til hva partneren din sier til de
Forutsetninger for effektiv kommunikasjon

Forutsetninger for effektiv kommunikasjon

Effektiv kommunikasjon gir mange fordeler, fra bedre relasjoner til bedre karrierer. Noen grunnleggende forutsetningene for effektiv kommunikasjon gjelder for nesten enhver situasjon, det være seg på kontoret, en sosial setting eller hjemme. Ærlighet
Effektiv kommunikasjon i familier

Effektiv kommunikasjon i familier

Effektiv kommunikasjon med barn betyr å dele ideer, meninger og informasjon. Denne typen åpenhet oppfordrer nære familiebånd og oppmuntrer positiv atferd. Opprette sterke bånd innen familien fører også til et hyggelig hjemmemiljø, i stedet for en fru
Klarhet i effektiv kommunikasjon

Klarhet i effektiv kommunikasjon

Når engasjerende i samtale med de rundt deg, er klar og konsis kommunikasjon avgjørende for å lykkes med å utvikle og vedlikeholde relasjoner. Enten du kommuniserer med familie, venner, kolleger eller andre bekjente, grunnleggende elementer i effekti
Hvordan kan jeg sikre effektiv kommunikasjon?

Hvordan kan jeg sikre effektiv kommunikasjon?

Effektiv kommunikasjon er en ferdighet som krever øvelse, tålmodighet og perspektiv. Som en komponent i mellommenneskelig kommunikasjon eller effektive beslutningsprosesser, kommunikasjon er nøkkelen til å gjøre gode beslutninger og sikre at høyttale
Tips om effektiv kommunikasjon i ekteskapet

Tips om effektiv kommunikasjon i ekteskapet

Når effektiv kommunikasjon ferdigheter er praktisert i et ekteskap, er lykke vanligvis oppnåelig både for partnere så vel som for sine barn. Disse ferdighetene er trolig lettere å bruke enn du tror. God kommunikasjon kan lett legges om parter er vill