Kjennetegn på radioaktive elementer

Kjennetegn på radioaktive elementer


Mer enn 60 elementer har minst en isotop som er radioaktive. En isotop er en variant av et bestemt element hvis kjerne har et ulikt antall nøytroner. De radioaktive elementer kan deles inn i tre klasser: primordial, eksisterende før Jorden ble dannet; Kosmogeniske, dannet gjennom kosmisk stråling samhandling; og menneskeproduserte elementer. Alle radioaktive elementer dele visse egenskaper.

desintegrerer

Kjernen av et radioaktivt element er ustabil. Kjernen brytes ned over tid, noe som reduserer mengden av gjenværende element. Denne oppløsningen forekommer naturlig og trenger ikke en ekstern stimulans til å skje. Alle menneskeskapte elementer er radioaktivt og bryte ned. Hastigheten som et element bryter ned kalles "halveringstid", eller hvor lang tid det tar før halvparten av atomene til stede for å gå i oppløsning. Dette tiltaket kan bestemme hvordan relativt stabil eller ustabil elementet er. For eksempel, halveringstiden for uran er over 4 milliarder år, mens halveringstiden for francium er litt over 20 minutter.

ulike Elements

Når elementet går i oppløsning, de subatomære partikler av kjernen danner forskjellige elementer. Disse partiklene ikke går tapt til omgivelsene. For eksempel, desintegrerer uran i et antall trinn, å bli forskjellige elementer på veien. Disse inkluderer thorium, protactinium, radium, radon, polonium, vismut og bly. Det siste trinnet i serien, bly, er et stabilt element som ikke gå i oppløsning. Disse skapte elementene kalles døtre av den overordnede element.

stråling Emission

Stråling er den energien som frigjøres fra atomet som elementet går i oppløsning fra ett element til et annet. Det finnes mange typer stråling, inkludert lys og mikrobølger. Når radioaktive elementer slipper sin energi, blir strålings heter ioniserende stråling, som inneholder ladede partikler. Disse ladede partikler er det skadelig stråling som er farlige for levende organismer. Men ikke alle Strålingen fra elementene er skadelig for mennesker, og er klassifisert som alfa og beta ray stråling.

Gjenkjenning

Et antall verktøy som brukes for å påvise tilstedeværelsen av radioaktive stoffer og elementer. En geigerteller er en velkjent innretning som anvendes for å måle strålingsnivåer. Enheten fungerer ved å opprette elektriske ladninger når den støter Strålingen fra radioaktive materialer. Jo mer radioaktivt materiale, jo høyere er avlesningen på anordningen.