Koblingen mellom fossilt brensel og Global Climate Change

Koblingen mellom fossilt brensel og Global Climate Change


Forbrenning av fossilt brensel - kull, olje og gass - antas å bidra til globale klimaendringer ved oppvarming av atmosfæren, som ikke bare øker den gjennomsnittlige temperaturen, men også kan endre værmønstre.

Fossil Fuels

Fossilt brensel er reserver av hydrokarboner som er restene av levende ting som ble lagt ned og begravde mange millioner år siden. Karbon fanget i fossilt brensel har blitt fjernet fra sirkulasjonen av karbon (karbon syklus) mellom luft, jord og levende ting for hele denne tiden.

Drivhuseffekt

Når fossile brensler brenner, er en av de viktigste produktene karbondioksid. Karbondioksid er kjent som en "drivhusgass." På grunn av sin molekylære strukturen, gir det energi fra solen for å passere gjennom den. Denne energi varmer opp land eller sjø, som i sin tur gjen utstråler varmen tilbake til atmosfæren. Denne varmeenergi er av en annen bølgelengde fra det som opprinnelig kom fra solen, og karbondioksid molekyler kan felle den.

Naturlige drivhuseffekten

Atmosfæren skaper denne typen drivhuseffekten selv uten ekstra karbondioksid lagt ved forbrenning av fossilt brensel. Men det er antatt at ekstra vi legger øker styrken av effekten.