Korreksjonsfaktorer for Pinacyanol klorid

December 6 by admin

Pinaycanol klorid er et materiale som er brukt som fargestoff og som et diagnostisk hjelpemiddel i obstetrikk. Produktet fremkommer som en grønnfarget pulver i sin naturlige tilstand. Det viser et fiolett-rød farge når de blandes med vann, og en blå farge når de blandes med alkohol. Dette materialet kan kjøpes på 25 mg og en 1-g størrelse. Du bør være oppmerksom på sikkerhetsfaktorer når du utfører forskning med denne forbindelsen.

helse~~POS=TRUNC

Pinacyanol klorid er et stoff som er tilgjengelig for bruk i forskning. Når du arbeider med denne forbindelsen, en støvmaske, er hansker og vernebriller nødvendig. Hvis noen av forbindelsen kommer i kontakt med huden kan det føre til betennelse og en oppblussing av pre-eksisterende eksem. Øyeirritasjon kan forekomme, og luftveisproblemer kan utvikle ved innånding.

utilsiktet utslipp

Når et spill oppstår det må rengjøres umiddelbart. Et utslipp må renses uten å spre støv rester til andre områder. Kost opp materiale fra gulvet i en støv pan og overføre til en lukkbar nekte container som er skikkelig merket.

Håndtering av materialet

Når arbeidet har begynt med materialet bør du ikke spise, drikke eller røyk. Når materialet ikke er i bruk bør det holdes i en forseglet beholder som er tilstrekkelig sikret. Når arbeidet er ferdig, må du vaske hånden din med såpe og vann. Hold arbeidstøy fra gaten klær når hvitvasking. Sørg for at dine arbeidsklær er vasket før de er utslitt igjen.

bygningskontroll

Eksosanlegg som brukes når du arbeider med pinacyanol klorid må forhindre resirkulering av materielle partikler og ansamlinger. Når det brukes støvmasker de kanskje må kombineres med en absorpsjon patron å inneholde støvpartikler. Dette vil kreve bruk av filtre som er riktig type for respirator. For å hindre oppbygging av elektrostatisk opplading av støvpartikler, er for sammenkobling og jording nødvendig.


Related Posts


Hva er en Scotopic / photopic Ratio?

Hva er en Scotopic / photopic Ratio?

Lumen er grunnlaget for måling av belysning. Det er en veldig merkelig enhet. I motsetning watt, Dråper, kilo, og mange flere vanlige måleenheter, er lumen ikke basert på fysiske målinger av materielle objekter. Hulrommet er delvis basert på den ener
Hvordan utenat Løselighet Regler

Hvordan utenat Løselighet Regler

Hvis du tar en begynnelse kurs i kjemi, kan du bli pålagt å lagre alle eller noen av de viktige løselighetsreglene. Disse reglene vil hjelpe deg å forutsi hvilke ioniske forbindelser oppløses i vann og som ikke vil. Lærere er usannsynlig å stille spø
Ledningsevne Vs. saltholdighet

Ledningsevne Vs. saltholdighet

Ledningsevne og saltholdighet er tiltak av saltene oppløst i vann. I oppløsning, saltene dissosiere til positive og negative ioner som tillater strøm å flyte gjennom væsken. Saltholdighetstiltak de oppløste salter i en vannprøve i forhold til konsent
Humidor Installeringsveiledning

Humidor Installeringsveiledning

For de som liker fine sigarer, humidors tilby det beste alternativet for å beskytte en investering i premium sigarer. Humidorer bevare friskheten og smaken av sigarer ved å gi optimale lagringstemperatur og luftfuktighet. Noen enkle trinn for å rikti
Hva er årsaken til Grop i Metall?

Hva er årsaken til Grop i Metall?

Årsaken til grop i metaller alle kommer ned til én ting: en kjemisk har trengt inn i metall og en reaktiv prosess forårsaker korrosjon har begynt. Det er flere måter som en kjemisk kan bryte gjennom den beskyttende barriere påføres utsatte metaller.
Hvordan Absorber Fluor Med Aktivert Alumina

Hvordan Absorber Fluor Med Aktivert Alumina

Aktivert aluminiumoksyd viser evnen til å binde mange av de vanlige ioner som finnes i drikkevannet, for eksempel klorid-ioner og fluorid-ioner. Den aluminiumoksyd består av små, porøse partikler av aluminiumoksyd. Når ioner som fluor kontakt alumini
Hvor kommer magnesiumoksid kommer fra?

Hvor kommer magnesiumoksid kommer fra?

Magnesium oksid har vært en del av byggebransjen siden antikken, som finnes i de skulpturer av gamle Kina og bygningene i antikkens Roma. To moderne prosesser, både involverer ekstrem varme, blir brukt til å produsere magnesiumoksyd: den magnesiumkar
Torsion Spring Analysis

Torsion Spring Analysis

En torsjonsfjær er en fjær viklet på en slik måte at den er lastet med et dreiemoment, eller dreiemoment, om aksen til dens spoler. Torsjonsfjærer er brukt i en rekke programmer, for eksempel dør hengsler, låser og bildeler startere. Understreke Uttr
Hvordan bruke Barium klorid å teste for sulfat

Hvordan bruke Barium klorid å teste for sulfat

Bariumklorid er et uorganisk salt med den kjemiske formelen BaCl2. Forbindelsen er lett oppløselig i vann og er giftig. Dette salt brukes ofte for en rask test for tilstedeværelse av sulfationer; for eksempel natriumsulfat (Na2SO4). Testen er en vanl
Hvordan Salt påvirker frysepunktet for vann?

Hvordan Salt påvirker frysepunktet for vann?

Mange byer og tettsteder over hele landet anvende salter, slik som natriumklorid eller kalsiumklorid, for å veier om vinteren. Når oppløst i vann, salt senker frysepunktet, bidrar til å holde veier og andre glatte overflater fryser. Egenskaper Entrop
Hva er Prosenter for de to vanligste elementene i hydrosfæren?

Hva er Prosenter for de to vanligste elementene i hydrosfæren?

Elementer kan bli funnet i en av jordens fire forskjellige sfærer: hydrosfæren, atmosfære, biosfære og geosfæren. Alle fire kuler krysser hverandre og elementer av en kan bli funnet i en annen. Hydrosfæren viktigste komponenten er vann, som kommer i