Kostnad for en High-Density Plasma Cutter

Plasma er en ionisert gass, som inneholder positivt og negativt ladede atomer (ioner) og negativt ladede partikler (elektroner). En høy tetthet plasma kutteren frembringer en mer fokusert, høyere energitetthet plasmastrømmen enn en konvensjonell plasma cutter gjør.

utstyr Cost

En plasma med høy tetthet kutteren frembringer en skjærekvalitet sammenlignes med en laser. På et gjennomsnitt på rundt $ 2000, er en høy tetthet plasma cutter dyrere enn en oxyacetylene fakkelen, men er i stand til å gjøre den samme jobben på halve tiden.

Driftskostnader

En plasma høy tetthet cutter krever tilførsel av strøm, vanligvis fra en bærbar generator til en pris på rundt $ 800. Kutteren krever også en tilførsel av tørr, ren, komprimert luft, slik at kostnaden for en luftkompressor eller en flaske med komprimert luft og tørkere / filtre må tas med i driftskostnadene.

andre hensyn

Høy tetthet plasma kuttere kutte snarere enn brenne, slik at de er egnet for å kutte materialer med høy plast innhold. De produserer også lavere nivåer av slagg og giftige gasser enn andre typer kniver.