Krill og deres habitat

Krill og deres habitat


Så mange som 85 forskjellige krillarter finnes i havene i verden, ifølge Ocean Explorer nettstedet. Krill er en viktig del av havets næringskjede, med mange typer dyr, avhengig av dem for livsopphold.

dyreplankton

Krill er det biologer kaller dyreplankton, som betyr at de er dyr som tilbringer mesteparten av sin tid nær overflaten av vannet.

Antarctic Krill

En av de største av krillarter er den antarktiske krillen, som kan nå lengder på 2,5 inches. National Geographic nettsted anslår at det kan eksistere så mye som 6 milliarder tonn disse rekelignende skapninger i antarktiske farvann.

Geografi

Krill lever i alle verdens hav, med arter fordelt i tropiske farvann, samt det kalde vannet i Arktis og Antarktis.

vanndyp

Avhengig av art, kan krill eksistere i et habitat nær kysten eller i en langt ute på havet. For eksempel, en art med det vitenskapelige navnet Thysanoessa spinifera forblir på relativt grunt vann, mens en som heter Euphausia Pacifica er en dypvannsarter.

Tidsramme

Om natten, mange krillarter bevege seg mot de øvre nivåene av vannsøylen for å spise mikroskopisk planteplankton før du trekker deg nedover for å prøve å unnvike rovdyr i løpet av dagen.

nøkkelart

Forskere sikt krill en "nøkkelart" fordi skapninger som hvaler, haier, blekksprut, sel, pingviner og diverse sjøfugler gjøre dem en stor del av deres kosthold.