Leapster Feilsøking

Leapster Feilsøking


Feilsøking dine Leapster problemer kan hjelpe deg å spare tid på telefonen med teknisk støtte. Den Leapster Learning System for barn kan oppleve sporadiske problemer du kan løse hjemme. Bytte av batterier eller rengjøre batterikontaktene kan være et alternativ hvis Leapster ikke er slått på eller sakte svare. Du kan også kalibrere systemet til å fungere med pekepennen penn hvis valgte elementene ikke er valgt.

Bruksanvisning

Skift batterier

1 Ta av batteridekselet med en skrutrekker. og trekk ut batteribrettet. Sett inn 4 AA-batterier og erstatte skuffen og batterirommet. Slå på Leapster.

2 Skyv ut batteriskuffen og sett 4 nye AA-batterier.

3 Sett skuffe og batterirommet. Slå på Leapster.

Rengjør batteri Kontakt

4 Ta av batteridekselet med en skrutrekker.

5 Ta ut batteriene og bruk en blyant viskelær å rengjøre kontaktene.

6 Sett inn batteriene og sett batteridekselet. Slå på Leapster.

Kalibrer Leapster

7 Slå av Leapster og fjerne spillet kassetten.

8 Trykk på "Power" knappen og vent til "Game Selection Screen" for å laste.

9 Trykk på "B", "Hint" og "Home" knappene samtidig. Ikke fortsett å holde på knappene.

10 Trykk på "A" knappen når du blir bedt om, og deretter på hver trådkors på skjermen for å kalibrere Leapster.

Hint

  • Kontakt Leapster kundeservice på 800-701-5327 for mer hjelp med feilsøking på enheten.