Legge Parallelle Motstander

Legge Parallelle Motstander


Mengden av strøm som flyter gjennom en krets som er bestemt av motstanden i kretsen. Den strøm som flyter i kretsen vil være lik strømmen som går ut av kretsen. Med andre ord, det som går inn i kretsen må komme ut. Når motstandene er i parallell, strømmen gjennom hver parallellkrets eller ben, vil legge opp den totale strøm i kretsen. Bruk denne enkel formel for å bestemme den ekvivalente seriemotstand i en parallell krets.

Bruksanvisning

1 Beregne verdien av hver motstand. For eksempel er vår første motstand 330 ohm. Den har farger band, oransje, oransje og brun. Våre andre motstand, 270 ohm, har fargen band av rødt, fiolett og brunt.

2 Legge til den resiproke verdi av hver motstand. For eksempel vår 330 ohm og en 270-ohm motstander blir 1/330 + 1/270. Summen av disse to motstander er 1/600.

3 Beregn den inverse verdien av summen for å få equilavent parallell motstand. Med andre ord, inverterer summen av motstandene for å beregne motstanden. Den gjensidige av 1/600 blir 148.5 ohm.