Lekegrind Safety

Lekegrind Safety


Lekegrind sikkerhet er av største betydning hvis du skal plassere deg barnet inni en for en periode. En lekegrind er ikke en barnevakt, men; din årvåkenhet som forelder er alltid nødvendig.

Bedding

Den lekegrind bør ha minimal eller ingen sengetøy inni den. Dette er på grunn av risikoen for krybbedød eller kvelning. Hvis et barn blir fanget opp i sengetøy eller blir for varm, er risikoen større. Bruk bare madrassen som følger med lekegrind og være sikker på at det ikke er noen hull der babyens hode kan sette seg fast.

mesh

Hvis lekegrind har mesh sider, sikre at det ikke er noen hull eller hull i nettingen. Dessuten, hvis noen av maskene er rullet ned, kan barnet kveles hvis hun blir fanget. Sjekk alltid at mesh er forsvarlig sikret og plassert.

barer

Hvis du har en eldre lekegrind med tre lameller eller barer, det er sikkerhet forholdsregler du må vurdere. Sjekk at treverket er glatt og uten fliser. Pass på at linjene er mindre enn 2 3/8 inches fra hverandre slik at babyens hode ikke kan sette seg fast.

Leker

Sørg for at alle leker igjen inne i lekegrind er alder riktig. Ikke la for mange leker inne i lekegrinden; det kan føre til trengsel, gjør barnet mer utsatt for ulykker. Pass på at ingen små leker eller små deler av leker er igjen inne i lekegrinden fordi disse kan forårsake kvelning.