Levetid for en sjøpølse

Levetid for en sjøpølse


Sjøpølser er marine dyr. Som sjøstjerner og kråkeboller, klassifiseres de som pigghuder. De er en mat delikatesse i Japan, og de har fått økonomisk betydning. De er høstet fra havet og oppvokst på oppdrettsanlegg.

Beskrivelse

Levetid for en sjøpølse

Sjøpølser er spretne marine dyr som lever på havbunnen.

Sjøpølser har spretne kropper med ossicles i stedet for bein. De beveger seg ikke mye, men de kan bevege seg langs havbunnen ved hjelp av sugeføttene, muskler og ossicles. De er altetende, fôring på mikropartikler som for eksempel alger og avføring.

Livssyklus

Levetid for en sjøpølse

Sjøpølser leve fem til ti år.

Sjøpølser har en flytelarvestadiet før de slå seg ned til sjøbunnen. Det tar to til tre år for en sjøpølse å nå seksuell modenhet. De slipper sine seksuelle kjønnsceller i havstrømmene, og befruktning skjer når gratis flytende gameter møtes. Denne formen for reproduksjon krever en stor befolkning til å overleve. Sjøpølser leve i fem til ti år.

Fun Fact

Levetid for en sjøpølse

Sjøpølser spytte ut sine guts når plukket opp.

Sjøpølser har muligheten til å eviscerate sine innsiden. Når plukket opp, spyttet de noen av sine guts ut sin anus. De har evnen til å vokse delene tilbake slik at dette ikke dreper dem.