Life Cycle av Bats

Life Cycle av Bats


Det finnes over 1100 arter av flaggermus, og de lever over hele verden. Flaggermus er de eneste pattedyr som kan fly, og de er nyttige for mennesker fordi de spiser store mengder insekter, spesielt mygg. De spiser også pollen og nektar, og er ansvarlig for pollinering av mange planter.

Svangerskap og fødsel

I tempererte klima, flaggermus vanligvis føder mellom mai og juli. Med andre klimaer, kan flaggermus føde to ganger eller flere ganger per år. Avhengig av art, kan svangerskap ta alt fra seks uker til seks måneder.

bat Pups

De fleste artene føder bare en valp, men noen ganger tvillinger blir født. Nyfødte valper kan veie en tredjedel så mye som sine mødre, og noen arter vil nå i full størrelse med to måneder.

pup aktivitet

Nyfødte valper er ofte igjen i hulen sover mens deres mor fôr til mat. De vil sykepleier for så lite som fem uker i mindre arter, og så lenge som fem måneder i større arter. De fleste flaggermus lære å fly og fôr for mat på tre eller fire uker gammel.

pup Dødelighet

Baby-flaggermus vanligvis dør av ulykker mens du flyr eller faller fra høye hekkeplasser. Mange flaggermus lever ikke til forfall.

Rovdyr og farer

Når en flaggermus har modnet, er dens dødelighet ganske lav. På grunn av sine hekkesteder og nattlige vaner, rovdyr er sjeldne. Sykdom eller ulykker kan føre til at noen dødsfall, men ifølge Encyclopedia Britannica, kan flaggermus leve opp til 30 år.