Liste over Presidential Dollar Mynter

Liste over Presidential Dollar Mynter


Selv dollar mynter har lenge vært noe av en nyhet i USA, har Presidential Dollar Coin Act av 2005 brakte dollar mynter i bred sirkulasjon med den planlagte prege minnemynter hedre alle de sene presidenter i landet. Per oktober 2010 har 15 mynter er preget og satt i sirkulasjon i denne serien.

2007 Mintings

De første mintings av president dollar mynten serien inkluderer en mynt hver for de fire første presidentene i USA: George Washington, John Adams, Thomas Jefferson og James Madison. De ble sluppet (henholdsvis) i februar, mai, august og november i året.

2008 Mintings

I 2008 ble de neste fire president dollar mynter utgitt i henhold til rekkefølge av presidentvalget historie. Myntene har den likhet av James Monroe, John Quincy Adams, Andrew Jackson, og Martin Van Buren. Myntene ble utgitt i de samme respektive månedene av 2008 som mynter 2007.

2009 Mintings

Etter samme timeplan av utgivelser, ble mynter presidenter William Henry Harrison, John Tyler, James K. Polk, og Zachary Tyler frigitt til offentligheten.

2010 Mintings

I 2010 president mynter inkluderer Millar Fillmore, Franklin Pierce og James Buchanan. Den planlagte utgivelsesdato for Abraham Lincoln mynten er i november.

Future Mintings

Per oktober 2010, er de resterende minnemynter av alle avdøde presidenter planlagt å bli lansert, fire om gangen, i samme årsplan som allerede utgitte mynter. Det er ingen planer om å gi ut mynter med fortsatt levende presidenter, som myntene er memorial markeringer.