Livet i Nordpolen

Livet i Nordpolen


Den geografiske Nordpolen er det nordligste punktet på jordens akse, som ligger på 90 grader nordlig bredde. Stangen ligger på den arktiske iskappen over 13 410 fot dyp Polhavet; det er tider når Nordpolen er åpent vann.

Klima

Nordpolen klima er ugjestmilde. I løpet av de seks månedene av sommeren, det er alltid lys og temperaturen er rundt null grader Celsius. De seks månedene av vinteren er fullstendig mørke og temperaturen synke til tretti pluss grader under null.

Animal Livet

Nordpolen dyr har tilpasset sitt miljø ved å utvikle et tykt lag med fett for å beskytte dem mot kulde, og de er hvite i farge. Dyr som bor i nærheten av Nordpolen inkluderer isbjørn, narhval og terner.

Mennesker

Nordpolen er ubebodd av mennesker, men mange har forsøkt ekspedisjoner. Robert Peary og hans team gjorde det med hundspann i 1909, Richard Byrd og Floyd Bennett kom med fly i 1926, og i 1958 det amerikanske Nautilus ubåten gled under Nordpolen.

globalisering

Nordpolen er koblet til resten av planeten. Forurensende stoffer som giftige metaller gjennom atmosfæren og kan ende opp i maten forsyning av Nordpolen.

Global oppvarming

The Arctic Climate Impact Assessment erklærte i 2004 at isen i Arktis cap smelter så fort at halvparten av det kan være borte innen 2100.