Meter til Foot konverteringer

Meter til Foot konverteringer


Konvertering meter til fot er en vanlig prosess som involverer bare noen få beregninger. Standardmetoden for å utføre konverteringen er å bruke følgende ekvivalens: 1 fot er lik .3048 meter. Nøkkelen til riktig konvertering, til fot eller meter, er å vite når man skal dele og når du skal formere seg.

Måleinstrumentet

Måleren er Standard International, eller SI, enhet for måling av avstand. I det metriske systemet og i vitenskapelige disipliner, alle avstandsmålinger utnytte "base" enhet av måleren. Latin prefikser brukes vanligvis med "meter" for å representere små og store målinger. To eksempler er centimeter (1/100 av en meter) og den kilometer (1000 meter). I forhold til foten, er apparatet i større målingen. Til sammenligning, er lik 1 meter omtrent 3,28 fot.

Foten

Foten er en vanlig, ikke-vitenskapelig mål på avstanden som oppsto i England. Fra og med kolonisering, USA også vedtatt foten som en måleenhet. Opprinnelig foten var basert på den gjennomsnittlige lengden av den menneskelige foten, som var 12 inches. I forhold til apparatet, er foten mindre målingen. Spesielt tilsvarer en fot .3048 meter, som er grunnlaget for alle meter og fot konverteringer.

Konvertering Meter Feet

Siden en fot er lik .3048 meter, har det totale antall meter som skal deles med 0,3048 for å finne den tilsvarende måling, i fot. Som en retningslinje, alltid dele større enhet (meter) av konverteren (0,3048) for å finne mindre enhet (fot). For eksempel kan en avstand på 100 meter bli konvertert til føtter som følger: 100 meter / .3048 meter per fot = 328.08 fot (avrundet). I beregningen, de "meter" utjevne og "føtter" blir enheten som er knyttet til nummeret.

Konvertering Feet til Meters

Ved hjelp av "en fot = .3048 meter," en gitt avstand i føttene kan også konverteres til meter. I dette tilfellet vil det totale antall føtter multipliseres med 0,3048 for å finne den tilsvarende måling, i meter. Retningslinjen er å alltid multiplisere mindre enhet (fot) av konverteren (0,3048) for å finne større enhet (meter). En avstand på 100 fot kan konverteres til meter som følger: 100 ft * .3048 meter per fot = 30,48 meter. I beregningen, den "føtter" avbryte og "meter" blir festet enhet.