Metoder for Domestic Avfallshåndtering

Metoder for Domestic Avfallshåndtering


Innenriks avfallshåndtering er et problem som er viktig for forvaltningen av alle urbane området. Byer Uten et fungerende avfallshåndtering plan ansikt risikoen for sykdom som kjører tøylesløs og økonomisk aktivitet sliping stoppet opp. De fleste av nordamerikanske byer bruke sanitær-deponi metode for avfallshåndtering, som har tjent ganske bra for en god stund; Men i situasjoner der plassen er på en premie, forbrenning og material-gjenvinning basert avfallshåndtering er mer sannsynlig å komme i forgrunnen.

Sanitær deponering

Den moderne sanitær deponi er mye mer enn en enkel dumping bakken, på grunn av det faktum at avfall blir håndtert på en mer kontrollert måte for å bevare kvaliteten av grunnvann i området. Lettere materialer er plassert i bunnen av sanitets deponi, som inneholder mesteparten av giftige forbindelser, for derved å beskytte det lokale miljøet. Ifølge University of Michigan hjemmeside, etter hver dag nye avfall er lagt til, er et nytt lag av jord lagt for å dekke avfallet i håp om at det vil bryte ned før deponiet er barriere mellom avfallet og grunnvanns bryter ned. Avfallsfyllinger krever kontinuerlig vedlikehold og rensing av avløpsvann, så vel som utvinning av giftige gasser, noe som gjør dem potensielt farlig hvis igjen forlatt lenge nok til å tillate systemer for å svikte. Den største feil av sanitetsfyll konseptet er at det kontinuerlig forbruker både land og ressurser til å inneholde avfall, i tillegg til å være potensielt økologisk skadelige. Deponier kan også kvele veksten av en by, på grunn av det faktum at de er vanligvis konstruert for tiden byens grenser uten å ta høyde for potensielle vekst og arealbehov. Ingen kommer til å ønske å kjøpe eiendom på eller i nærheten av et deponi, noe som gjør deponi seg selv og området rundt en ordspråklig ingenmannsland.

forbrenning Deponering

Forbrenning er en populær søppel-deponering metode på steder der plassen er på en premie eller på steder der det ikke er sanitær tjeneste levert av lokale myndigheter. Selv om forbrenning kan gi lindring fra å håndtere mesteparten av materialet avfall, betyr det ikke helt eliminere problemene. Noe i den brennende forbrenningsovn som inneholder et giftig stoff, spesielt tungmetall giftige stoffer, vil bli sendt opp skorsteinen og kastet som aske over det omliggende området. Giftstoffer fra forbrenning av avfall deretter bygge opp i den lokale befolkningen, og bidrar til en rekke helseproblemer som spenner fra astma til heavy-metal forgiftning og med kreft. Tilhengere av forbrenning disposisjon påpeke at energi kan hentes fra forbrenning av avfall; Men de helsemessige kostnadene ganske sannsynlig oppveie eventuelle gevinster fra brenn usortert avfall. Forbrenning kombinert med riktig kildesortering kan være effektive i rimelig trygge tiltak, så lenge materialene blir brent er bare enkel organisk avfall og ikke produserte varer.

Material-Recovery Sortering Avhending

Material-utvinning sortering tar konseptet med resirkulering til et helt nytt nivå, hvor helheten av byens avfallet sorteres etter materialspesifikasjoner, og så mye av det er gjenvunnet for reprosessering som mulig. Selv ved første øyekast et slikt prosjekt kan virke skremmende, kjedelig og dyrt, er det mulig for det motsatte til å være sant. Moderne fremskritt innen robot og automatisert teknologi kan tillate avfallet skal sorteres uten direkte menneskelig kontakt, og gjenvunnet materiale kan selges for profitt, og dermed bidra til å holde systemet bærekraftig og potensielt økonomisk gunstig. Materialer som finnes i kommunalt avfall som aluminium, stål, kobber, plast og andre er i høy etterspørsel etter strøm industriell produksjon, noe som gjør en storstilt sortering av avfall til gjenvinning formål som mye mer levedyktig.