Mettler Balance Ae240 Bruksanvisning

Mettler Balance Ae240 Bruksanvisning


Mettler AE 240 analytisk balanse er en digital skala som er beregnet for bruk i kjemiske og metaller laboratorier for måling av vekten av små mengder av stoffer presise. Denne doble utvalg metrisk balanse veier gjenstander fra 0 gram til 41 gram (0 oz. Til 1,446 oz.) Når den er satt for sin nedre område. Dens øvre området er fra 0 gram til 205 gram (0 oz. Til 7,312 oz). Dens digital avlesning gir avlesninger til 0,01 mg i det nedre området og 0,1 mg i det øvre området. Du trenger for å forberede og kalibrere balansen før bruk.

Bruksanvisning

Preparat

1 Plasser balansen på en stabil, flat arbeidsflate der det ikke er direkte sollys eller trekk.

2 Snu balanse rundt slik at baksiden vender mot deg. Skyv spenningsvelgeren i øvre venstre hjørne av bakpanelet til 115-volt posisjon.

3 Slå balansen tilbake rundt slik at skjermen vender mot deg. Plugg strømledningen inn i en stikkontakt.

4 Plasser den flate veieskålen på undersiden av balanse, slik at de koniske plugg sentrerer pan i åpningen ved bunnen av veiekammeret. Juster de to justeringsskruene på baksiden sider av balanse slik at boblen i nivåindikatoren på forsiden til høyre på basen er sentrert.

5 Trykk og slipp den store sorte enkelt kontrollbaren på forsiden av balanse. Vent til alle segmenter av digital avlesning slutter å blinke og null skal vises. Trykk igjen og vente på "-rng" skal vises i digital avlesning. Slipp bar og trykk den igjen kort å velge mellom nedre 40-gram og øvre 200 gram rekkevidde, representert ved -rng 40 og -rng 200.

6 Vent til fire streker og deretter null lesing skal vises i displayet. La skala for å forbli tilkoblet til strømforsyningen i minst 60 minutter før kalibrering den.

Kalibrering og innstillinger

7 Trykk og hold enkelt kontrollinjen til "Cal" vises i den venstre delen av det digitale displayet. Slipp kontrollinjen. La skjermen endres til "Cal - - - -" etterfulgt av "Cal 100."

8 Flytt kalibrering hendelen på høyre side foran på foten av skalaen hele veien bakover til displayet endres til "Cal ---." Tillate den å endre igjen til "100000", og deretter til en blinkende fremvisning av "Cal 0."

9 Trekk kalibrerings spaken helt mot forsiden av balansen. Vent til skjermen for å endre til "----" etterfulgt av null skjermen. Dette fullfører kalibreringsprosessen.

10 Trykk på for å angi integreringstiden til "Int" vises i displayet. Slipp kontrollinjen og trykk på den igjen for å velge mellom "Int -1-" for kort varighet veiing, "Int -2-" for normal bruk og "Int -3-" i lang målesyklus under ugunstige forhold. Slipp knappen når du har valgt din innstilling og vente på det å komme tilbake til null.

11 Trykk på linjen igjen før "ASD" vises i displayet, slik at du kan sette stabiliteten velgeren. Slipp den, og trykk på den igjen for å velge mellom "ASD OFF" for vanlig bruk, "ASD -1-" for mindre følsomhet og en kortere pause før data frigis, og "ASD - 2-" for mer følsomhet og en lengre pause før lesing vises i displayet. Slipp knappen når du har nådd innstillingen du ønsker og vente på det å komme tilbake til null.

Tare og veiing

12 Åpne skyve glassdøren på høyre side av balansen. Plasser den beholder hvor man skal veie substans (tara) inn i veiekammeret. Lukk glassdør.

1. 3 Vent noen sekunder for vekten av beholderen til å vises på displayet. Trykk på kontrollinjen kort, slik at displayet viser null. Du har nå stått for tare.

14 Åpne glassdøren og legg stoffet eller stoffene som skal veies inn i beholderen. Lukk døren og vente på at vekten skal vises i displayet. De to siste sifrene i displayet tomt ut som du legger stoffet og vises igjen når du er ferdig.

15 Vent til den grønne prikken på skjermen for å gå ut også før du merke deg vekten av stoffer, hvis du har valgt "ASD -1-" eller "ASD -2-" i trinn 5 i § 2.

16 Fjern beholderen med den substans inni. Rengjør den grundig eller kalibrer en ny container før gjenta alle trinnene for eventuelle andre stoffer du ønsker å veie.

17 Rengjør balanse med varmt såpevann og en myk klut. Børst ut eventuelle rester i veiekammeret med den myke børsten som følger med balansen.