Miniature Circuit Breaker Theory

I komplekse elektriske systemer, kan en pause, kort eller andre feil i en elektrisk ledning forårsake store problemer. For å hindre noen av disse forekomster, kan automatsikringer skal installeres.

Funksjon

Miniatyr kretser er installert i det elektriske systemet og utviklet for å gjenkjenne når det er en overstrøm tilstand. Når de gjør, at de oppretter en åpning i systemet og begrense elektriske strømmen slik at overstrøms ikke skader hele systemet.

Identifikasjon

Ideen bak automatsikringer er å gjøre dem mindre, mer håndterlig og enklere å produsere i stor skala. De er også produsert for enkel bruk, siden de finner anvendelse i boliger og lette industribygninger.

tilpasning

Overspenningsvern er også laget for å passe inn med andre elektriske systemkomponenter, for eksempel arc-fault og jordfeil tur mekanismer. Mens større effektbrytere kan omfatte disse komponentene for å sentralisere dem alle, det faktum at automatsikringer ikke sentralisere dem lar enkeltpersoner til å tilpasse sine elektriske systemer for enkel betjening.