Miniature Circuit Breaker Veiledning Med Wiring

En automatsikring er en type av effektbryter - en anordning for å avbryte en strømkrets for å hindre overdreven strøm - som vanligvis brukes i boliger og mindre industriapplikasjoner.

Konstruksjon

En automatsikring består vanligvis av faste og bevegelige elektriske kontakter. Den bevegelige kontakten kan roteres i en av tre stillinger - på, av og utløst - og sin posisjon gir en visuell indikasjon på tilstanden i bryter.

kabling

Overspenningsvern vanligvis har lavere elektriske rating enn primær vekselstrøm (AC) effektbrytere. De er ofte koblet i serie med primæreffektbrytere, men reagere raskere på overstrømforhold og dermed gi bedre beskyttelse for sensitive enheter.

Current Rating

Kapasiteten til en automatsikring - den maksimale strøm at det kan bære, kontinuerlig, uten å snuble - bør alltid være større enn maksimal last i kretsen det beskytter under normale driftsforhold. Hvis ikke, kan breaker turen selv om ingen overstrømstilstand.