Missouri Marriage License Information

Missouri Marriage License Information


Du trenger ikke å være bosatt i Missouri for å søke om et ekteskap lisens. Alle kan søke om et ekteskap lisens i Missouri, men lisensen gjelder kun i Missouri. Ekteskap lisenser må søkes om på fylkesopptakerens kontor. Det er ikke nødvendig at lisensen søkes om i fylket hvor bryllupet finner sted.

Hvem kan gifte seg

Delstaten Missouri gjenkjenner ikke ekteskap mellom noen andre enn en mann og en kvinne. Slektninger, inkludert søskenbarn, kan ikke søke om et ekteskap lisens i Missouri.

Alder Restriksjoner

Aldersgrensene for å søke om et ekteskap lisens i Missouri er 18. Søkere som er 16 eller 17 må ha foreldrenes samtykke. Hvis du er 15 år må du få en rettskjennelse gi deg tillatelse til å søke om et ekteskap lisens.

Søknad Krav

Du og din forlovede skal vises sammen i person om Missouri fylke opptakerens kontor for å søke om ditt ekteskap lisens. Du må både gi bevis på din identitet og dine personnumre.

karenstid

Du trenger ikke å vente med å bruke Missouri ekteskap lisens. Hvis du ikke bruker ditt ekteskap lisens innen 30 dager etter mottakelse av lisensen, vil den utløpe.

oppgaveplikt

Ditt bryllup liturg har 15 dager til å ekteskap lisens med fylket opptaker kontor når vielsen er utført. Hvis lisensen ikke er innlevert før 15 dager, er det ikke gyldig.