Monster Rancher 2 Breeding Guide

Avl er en viktig funksjon i "Monster Rancher 2." Monsters lever kun for et begrenset tidsrom. Avl to monstre passerer mange av statistikk og ferdigheter av foreldre til deres avkom. Dette bevarer en stor mengde trening som ville ha gått tapt hvis foreldrene var bare lov til å dø av. Avl monstre er den eneste måten å få tilgang til noen av de sjeldne underarter. Eventuelle to monstre kan avles.

Bruksanvisning

1 Trykk "X" for å snakke med Dadge inne i laboratoriet.

2 Klikk på "Freeze" alternativet.

3 Klikk på navnene på de to monstrene du ønsker å avle. Du må fryse både av monstrene før du kan avle dem.

4 Trykk "X" for å snakke med Dadge igjen.

5 Klikk på "Kombiner" alternativet.

6 Klikk på navnet på monster du ønsker å være den første forelder. Dette overordnede bestemmer arter av avkommet. Hvis du velger en drage som første forelder, er avkommet alltid kommer til å være en drage.

7 Klikk på navnet til den andre forelderen. Dette foreldre bestemmer hvilke underarter av avkommet. For eksempel velger en Pixie som andre forelder med en drage første forelder produserer en Tiamat, en underart av Dragon.

8 Trykk "X" for å bekrefte valget. De overordnede monstre fjernes fra fryseren og en ny avkom produsert umiddelbart.

Hint

  • Underarter spiller ingen rolle for avl. En Tiamat, for eksempel, teller bare som en drage når det brukes i avl.