My Sony PS3 Headset vil ikke fungere

My Sony PS3 Headset vil ikke fungere


Sonys trådløse headsettet kobles til PS3 ved hjelp av en trådløs Bluetooth-tilkobling, som er raskere og mer stabil enn den trådløse teknologien som brukes av trådløse telefoner. Imidlertid må det settes opp skikkelig før det vil fungere med PS3. Det er et par ting du kan prøve før du konkluderer med hodesettet er defekt og innleverer det til elektronisk skjærsilden.

Bruksanvisning

1 Slå på headsettet ved å holde strømknappen i 3 sekunder til sine indikatorlamper bli grønn i 2 sekunder. Hodesettet forsøker automatisk å koble med PS3 etter å ha blitt slått på, hvis den har vært tidligere "parret" med den.

2 Oppdaterer PS3-system programvaren til den nyeste versjonen tilgjengelig. Alternativet systemoppdatering er på toppen av "Settings" kolonnen i XMB. Prøv å bruke headsettet for å se om problemet ble løst av systemoppdatering.

3 Koble headsettet til PS3 med USB som følger med PS3 mens PS3 er slått på. La headsettet er koblet til en time eller så å lade den. Prøv å bruke den på nytt før du fortsetter. Hvis det fungerer, ble batteriet tømt. Det det ikke fungerer, går du videre til neste trinn.

4 Fjern headsettet fra listen over enheter som er registrert på din PS3. Gå til "Innstillinger" på XMB, velg "Tilbehør" og deretter "Manage Bluetooth-enheter." Hvis hodesettet er fortsatt oppført der, merker det, trykk på "Trekant" og slette tilkoblingen profil ved hjelp av menyen som åpnes på høyre side av skjermen. Hvis det ikke vises der, var headsettet ikke "sammen" med PS3 riktig.

5 Hold hodesettets på-knappen til sine indikatorlamper begynner å blinke grønt og rødt.

6 Gå tilbake til "Manage Bluetooth-enheter" kontroll av PS3 og velg "Start skanning." Etter noen sekunder skal hodesettet bli oppført på skjermen som "Wireless Headset."

7 Velg "Wireless Headset" og skriv inn "0000" når du blir bedt om et passord. Hodesettet skal nå være riktig koblet sammen med PS3.

8 Sjekk det området av PS3 for enheter som forårsaker forstyrrelser, hvis hodesettet fortsatt ikke fungerer. Trådløse rutere, fluorescerende eller halogen lys, mikrobølgeovn, uskjermede høyttalere eller andre store metallgjenstander kan redusere Bluetooth signalkvaliteten.