Når Do Atomer bli statisk?

Når Do Atomer bli statisk?


Som en helhet, atomer som normalt ikke har en elektrisk ladning på grunn av at det samme antall protoner og elektroner. Atomer som er elektrisk ladede er kjent som ioner, og danner grunnlaget for de fleste kjemiske reaksjoner og kjemiske bindinger, slik som en ionisk binding. Elektrisk ladede atomer ikke eksisterer naturlig, og de fleste bli påvirket av en utenforstående makt for å bli ladet.

Positive og negative ladninger

Det finnes to typer av elektriske ladninger: positive og negative. Disse kostnadene avhenge av antall protoner, eller positivt ladde partikler, som et atom har i forhold til det antall elektroner, eller negativt ladede partikler. Mesteparten av tiden, er disse like. Protonene er gruppert sammen i kjernen av et atom, og kan ikke skilles med unntak av kjernefisjon. Faktisk, hvis antall protoner skulle forandre seg, ville atomet bli et annet element. Elektriske ladninger av materialer er fullstendig avhengig av bevegelsen av elektroner på grunn av deres relative frihet.

Arrangement av elektroner

I begynnelsen av det 20. århundre, ble elektroner tenkt å gå i bane rundt kjernen av et atom på samme måte som planetene i solsystemet i bane rundt solen. Dette er bare delvis sant. Elektroner reise i skjell rundt kjernen; de beveger seg så raskt og uforutsigbart at deres eksakte posisjon og hastighet er umulig å fastslå med dagens teknologi. Hver elektronskallet inneholder et gitt antall elektroner: fra den første skallet, er det to elektroner, deretter åtte, deretter atten.

Bevegelse

Bare valensen skallet, eller det ytterste skall av elektroner kan kommunisere med andre atomer på grunn av den gjensidige elektromagnetiske frastøtning av ladede partikler. Atomer forsøke å ha en full valens skallet når det er mulig; hvis de har få elektroner i det ytre skallet, vil disse elektroner bevege seg til et atom som mangler elektroner. For eksempel, hvis du har en atom med et elektron i sitt ytterste skall, kan det ett elektron flytte til et atom med ett spor gratis og vil gjøre det hvis muligheten blir tilgjengelig.

Årsaker til Electron Motion

Varme gjør atomer til å bevege seg raskere og samhandle med hverandre oftere, noe som gir elektroner sjanser til å gni seg og dermed slår atomer til ladede partikler. Utsette atomene til et elektrisk felt, for eksempel fra en strømforsyning eller et magnetfelt, fører elektroner til enten tiltrekke eller frastøte fra det nye objektet avhengig av om feltet har positiv eller negativ ladning. Like ladninger og motsatte ladninger tiltrekker.