Nedbøyning Kriterier for Metal bygninger

Nedbøyning refererer til i hvilken grad et byggemateriale kan bøye og flex i løpet av sin levetid. Nedbøyning kriterier for metall bygninger blir viktig hvis relativt skjøre materialer som glass, stucco eller vinyl ytterkledning, er brukt til bygningsstrukturen.

kriterier

Nedbøyning kriterier er vanligvis sitert som forholdet mellom spennet - lengden eller høyden av for eksempel en rafter eller kolonne - til avbøyningen grense. Du kan komme over figurer som L / 180 eller H / 60; Jo større tall, jo mindre utslag tillatt.

beregning

Den maksimalt tillatte vertikale avbøyning av L / 90 stålplater i en bygning 190 fot lang kan beregnes ved å multiplisere lengden av bygningen ved 12, for å gi den lengde i inches, og dividere resultatet med avbøyningen grense. Derfor tillot nedbøyning = 190 x 12/90 = 25.33 inches i løpet av levetiden av bygningen.

Sikkerhet

Overdreven nedbøyning kan påvirke sikkerheten til et metall bygningen. Det kan føre til bygningsmaterialer for å sprekke, brekke eller kollapse.