Neural Networks & Genetisk Algoritme

Neural Networks & Genetisk Algoritme


Fram til midten av 20-tallet, ble alle informasjonsbehandling paradigmer basert på logikk og matematikk. Senere i århundret, flere "soft computing" modeller basert på natur oppsto. Den fremste av disse var nevrale nettverk og genetiske algoritmer.

neural Networks

Nevrale nettverk er informasjonsbehandlingssystemer modellert på den menneskelige hjerne. I motsetning til datamaskiner, nevrale nett trent i stedet for programmert. Den neural net er vist eksempler på både gode og dårlige mønstre, og de interne "vekter" av nettet er noe justert hver gang det identifiserer et mønster feil. Sakte nettet lærer å identifisere alle oppskrifter riktig.

genetiske Algoritmer

Genetiske algoritmer løse problemer ved hjelp av samme teknikk som naturen bruker for å løse den pågående problem med å designe planter og dyr å passe deres miljø. En befolkning av kodede strenger som beskriver mulige løsninger på et problem er "avlet" frem til en tilfredsstillende løsning er funnet.

Neural Nets og genetiske algoritmer

Nevrale nett og genetiske algoritmer er blitt slått sammen på mange måter, men en av de mest hyppige er ved hjelp av en genetisk algoritme for å utforme arkitekturen av et nevralt nett. De konstruerte nevrale nett som gir best resultat i en generasjon har sine "gener" fortsette inn i neste generasjon-lik den naturlige elocutionary prosessen.