Non verbale signaler og kommunikasjon

Non verbale signaler og kommunikasjon


Kommunikasjon strekker seg langt utover de ordene du sier eller e-poster og tekstmeldinger du sender. Det gjennomsyrer inn i de minste handlinger som du utfører på daglig basis med folk rundt deg. Mange av disse handlingene - som strekker seg utover ord - kalles ikke-verbale signaler. Disse pekepinner har forskjellige kvaliteter som skiller dem fra andre typer kommunikasjons signaler.

Grunnleggende

Verbale signaler strekker seg langt utover å peke og etterligne. Det inkluderer også ørsmå bevegelser som du kanskje ikke vet at du gjør. Tenk om livet som en gigantisk pokerspill. Under hvert øyeblikk i livet, handle deg ut noen verbale signalet. Disse kan være øyenbryn høyninger, munn rykninger eller til og med måten du snakker.

Vocal, men Nonverbal

Ifølge kommunikasjons Scholars Ronald Adler og Russell Proctor II, betyr nonverbal ikke bety nonvocal. Handlinger som sukker, ler og andre lyder du gjør er også vurdert nonverbal. I tillegg kan nonverbal kommunikasjon referere til hvor høyt eller fort du snakker.

Oppfatning

Verbale signaler er det forskere kaller relasjonelle. Dette betyr at hver person vil oppfatte dine verbale signaler forskjellig avhengig av forholdet du har med den personen. For eksempel kan din overordnede ser du ruller øynene og tror du blir respektløst mens din venn kan tro at du tror en idé er latterlig.