Om Clean Room ESD

Elektrostatiske utladninger, eller ESD, kan skape problemer i et rent rom, der statisk elektrisitet må holdes under nøye kontroll under produksjon eller bearbeiding av produkter som elektronikk og datakomponenter.

Statisk elektrisitet

ESD oppstår når det er en oppbygging av statisk elektrisitet på en overflate. Overflaten blir positivt eller negativt ladet og kan tiltrekke seg støv og partikler. Dette kan skade følsomme komponenter og føre dem til å mislykkes.

ESD beskyttelsesmaterialet

Spesielle materialer bør brukes i rene rom for å spre eller forhindre statisk elektrisitet.

Kilder til ESD

Bruk en mangesidig tilnærming til å kontrollere ESD i et rent rom, fordi det er mange kilder til statisk elektrisitet. Disse inkluderer mennesker, deres sko og klær, gulv, emballasje, temperatur og luftfuktighet. Kontrollere disse faktorene og bruk av antistatiske materialer kan arbeide sammen for å redusere ESD problemer.