Om Green Energy Bruk

Om Green Energy Bruk


Som forurensningsnivået stiger, ønsker vi å finne renere måter å produsere energi. Grønn energi refererer til produksjon av energi som bruker miljøvennlige materialer og prosesser. Grønn energi har potensiale for å redusere forurensning og eliminerer behovet for kostbare forurensningskontroll.

typer

Det er fem kilder til grønn energi: vannkraft, biomasse, jordvarme, sol og vind.

fordeler

Grønn energi er både ren og fornybar, så det er ingen frykt for å aldri gå tom for materialer som trengs for å produsere energi. Biomasse energikilder gi alternative avlinger for sliter jordbruksområder, og alle fem grønne energikilder kan redusere avhengighet av utenlandsk olje som så mange land står overfor.

Historie

I 1998 brukte amerikanerne fornybare ressurser til å møte bare 7,5 prosent av sitt energibehov.

Geografi

Hawaii er hjem til den største vindturbin i verden. Turbinen er bladene er 20 etasjer høy.

Fun Fact

I en time mottar jorda nok sollys til å drive hele planeten for 1 år.