Om Rutherfords atomteorien

Om Rutherfords atomteorien


Rutherfords atomteorien var en revolusjonerende teori om natur atom-strukturen som varierte betydelig fra tidligere teorier om det samme emnet. Faktisk, selv om Rutherford atomteorien først ble hevdet i 1911, mange fasetter av det er fortsatt akseptert av flertallet av det vitenskapelige samfunn.

History of

På begynnelsen av 1900-tallet den dominerende teorien om hvordan atomene var fysisk strukturert ble kalt Plum Pudding Model. The Plum Pudding Model hadde blitt teoretisert og etablert av JJ Thomson. I 1911 fysikeren Ernest Rutherford brukte sin eksperimentelle data fra flere ulike eksperimenter for å konkludere med at den grunnleggende atom-strukturen var svært annerledes enn det som er foreslått av Plum Pudding Model. Rutherford arbeid førte til slutt til sammenhengende teori som vi i dag kjenner som Rutherfords atomteorien.

Egenskaper

Den grunnleggende forskjellen mellom Rutherfords atomteorien og Plum Pudding Model har å gjøre med det faktum at Plum Pudding Model teori om at et atom ble gjort opp elektroner (de plommer) omgitt av en positivt ladet masse (pudding). Rutherford viste seg senere at dette ikke var tilfelle, og en teori om at atomer ble består av en meget liten kjerne omgitt av elektroner. De grunnleggende prinsippene for den uttalelsen er fortsatt holdt til å være sant i moderne tid.

Misforståelse

Mange tror at Rutherfords atomteorien er egentlig det samme som Bohrs atommodell, som usanne. Bohrs modell var inspirert av Rutherford arbeid og bygget på det, men Bohr Atomic Model inneholder visse elementer som var definitivt mangler fra Rutherfords atomteorien. Hovedforskjellen er at Niels Bohr, når theorizing utformingen av atom, inkludert en avhandling for de krefter som bidrar til å holde den atomære strukturen sammen. Den Bohr-modellen er fremdeles allment akseptert av moderne forskere.

Tidsramme

Den Bohr atommodell ble etablert i 1913 som den ledende teorien om atom-strukturen. På grunn av dette, kan det være sannferdig sa at Rutherfords atomteorien var en ekstremt kortvarig fenomen. Til tross for sin korte tidsrom, men Rutherford teori var ekstremt viktig fordi Niels Bohr ikke ville ha vært i stand til å utvikle sin egen modell uten den etablerte bakgrunn at Rutherfords atomteorien lagt ut for ham.

effekter

Virkningene av Rutherfords atomteorien er virkelig inspirerende og sjokkbølger er fortsatt følte i dag. Som nevnt, Rutherford arbeid banet vei for Bohr atommodell, som fortsatt er allment akseptert. Mye av moderne vitenskap og medisin har atomteorien på sitt aller roten. Uten Rutherford tidligere arbeid, da, og uten den senere polering arbeid utført av Niels Bohr, ansiktet av moderne vitenskap ville være ufattelig annerledes.