Online Skilsmisse mekling Training

Online Skilsmisse mekling Training


Mekling er rett og slett når to eller flere personer i tvist bruke en nøytral tredjepart til å bidra til å nå en gjensidig avtale. I skilsmisse tvister, har mekling blitt et populært første skritt i å hjelpe begge parter nå sine mål uten søksmål.

Bli en mellommann

Diane Levin hjemmeside, MediationChannel.com, understreker at meklingen opplæringskravene varierer fra stat til stat, men de fleste profesjonelle meglere ha minst 40 timer med trening i felten. Skilsmisse mekling generelt har de samme retningslinjer og tiltak som enhver annen mekling, selv om klasser spesielt i skilsmisse mekling kan være nyttig.

Kilder for Online Sertifisering

Den Ackerman Institute for familien på Ackerman.org gir omfattende online webinar i spesifikke mekling teknikker og emner, selv om de ikke gir sertifisering. Meklere Uten Grenser på Iadrglobal.org gir online klasser og tilbyr sertifisering i mekling. Personer som er interessert i sertifisering bør sjekke sine statlige sertifiseringsregler.

betraktninger

Husk at det ikke finnes gjeldende nasjonale standarder for mekling i USA. Sjekk dine individuelle statlige skilsmisse mekling regler og retningslinjer for å sikre at din online opplæring og sertifisering er nok. Foreningen for Conflict Resolution på Acrnet.org gir lenker og kontaktinformasjon for den enkelte statlige lover.