Orbital Welding og giftige gasser

Orbital sveising er en automatisert, gass wolfram buesveising (GTAW) prosedyre, som vanligvis brukes til å sveise stål rør eller slanger. Orbital sveising gir høy kvalitet sveiser som skal produseres raskt og enkelt, men prosessen bruker også eller genererer ulike gasser som kan være skadelige for menneskers helse.

mangan

Den grå / hvitt metall, mangan, tilsettes til stål for å forbedre dens hardhet, stivhet og styrke. Imidlertid kan langvarig eksponering for mangan røyk gi symptomer beslektet til Parkinsons sykdom; skjelvinger, stivhet i muskler og balanse problemer er alle symptomatisk for mangan forgiftning.

Karbondioksid

Karbondioksid, i forbindelse med den inerte gass argon, kan anvendes som en dekkgass i orbital sveiseprosessen. Eksponering for karbondioksyd bør begrenses til 5000 deler per million (ppm) for en åtte-timers periode, eller 15 000 ppm for en 15-minutters periode.

ozon

Ozon, en form for oksygen, kan genereres ved ultrafiolett (UV) lys fra lysbuen passerer gjennom luften. Minor eksponering for ozon kan gi irritasjon i luftveiene, men større, kan langvarig eksponering føre til alvorlig lungeskade.