Overlastvern Vs. sikringer

Overlastvern Vs. sikringer


En sikring eller overbelastning relé installert for å beskytte en motorkretsen må tåle bølge av elektrisitet som en motor krever tenning. Når sikringen går, må den byttes ut. En overbelastning relé kan tilbakestilles.

surge Strøm

Den plutselige at en elektrisk motor krever når du starter opp kan være opptil tre ganger normal kraft som kreves av motoren, og kan vare i flere minutter.

Hyppige starter og stopper

Noen motorer, som en heis motor, kreve flere starter og stopper. Den kraften som motoren krever øker og avtar raskt og ofte, poserer en krets beskyttelse problem.

standard Fuse

På grunn av surge, en standard sikring vurdert å beskytte motoren ved normal drift makt ville blåse når motoren starter. Ved hjelp av en høyere makt sikring tillater at motoren starter, men dette betyr ikke beskytte kretsen ved normal drift.

Motorvern Fuse

Motorvern sikringer kan beskytte noen motorkretser fra surge. Men de kan likevel blåse når det ikke er nødvendig og slå av motoren ned til sikringen er skiftet ut.

Overbelastningsvern Relay

En overbelastningsvern relé tåler overspenningsstrømmer opp til tre ganger normal strøm i opptil 30 minutter, beskytte kretsen i normal drift. Dersom en midlertidig overbelastning skjer, kan det bli nullstilt, raskt å sette motoren i drift.