PlayStation 3 Spesifikasjoner for en strømkabel

PlayStation 3 Spesifikasjoner for en strømkabel


Mens PlayStation 3-systemet leveres med den nødvendige strømledningen, noen ganger disse ledningene kan bli skadet eller slites ut over tid. Når du kjøper en ny strømledning, er det avgjørende å velge den rette.

Type

PlayStation 3 bruker en strømledning, identiske med de som vanligvis brukes på stasjonære datamaskiner. Disse ledningene har to flate kniver ved utløpsenden og et C13-kontakt som kobles til PlayStation 3; denne kontakten ser litt ut som utløp for en tredelt ledningen.

Spenning

Kraft spesifikasjoner på nordamerikanske PlayStation 3 er 120V AC, 60 Hz. Når du kjøper en strømkabel, sørg for at den er kompatibel med disse energibehov.

Sikkerhet

Sjekk at strømkabelen på en jevnlig basis for skader. Hvis strømkabelen blir varm, eller systemet begynner å avgi en merkelig lukt eller støy, unngå å bruke ledningen og feilsøke problemet med enten en ny ledning eller ved å kontakte teknisk support.