Private Pilot License Training

Private Pilot License Training


Tjene en privatflygersertifikat kan gi en flyentusiast henne nøkkelen til himmelen. Flying alene og uten tilsyn, men krever en viss mengde trening. Denne opplæringen er regulert av Federal Aviation Administration og er nødvendig for alle søkere.

typer

Student piloter kan forfølge privatflygersertifikat under to regelsett - Del 61 og del 141. Part 61 trening er mer ustrukturert og fleksibel og har en mer selvstyrt pensum. Part 141 trening er mer rigid og krever at flyskoler holde en FAA godkjent pensum. Selv Part 61 er ideelt for dem å lære å fly som en hobby, del 141 er bedre egnet for dem å forfølge en karriere innen luftfart.

Krav

Under begge regel, må student piloter ha en viss flytid med en instruktør før du tjener en lisens. Del 141 studenter må ha minst 35 timer, mens Part 61 elevene trenger 45. Part 141 studenter må også fylle 35 timer bakkeinstruksjon.

testing

Når treningen er ferdig, må student piloter bevise at de er trygge å fly og har den kunnskapen som trengs til å lede et fly. Alle søkere må passere en FAA mandat 60-spørsmålet skriftlig kunnskapsprøve og score 70 prosent eller høyere. De må også ta en praktisk test, eller sjekk ride, med en FAA sensor der de demonstrerer manøvrene behov for sikker flyging.