Process Flow Beregninger

Process Flow Beregninger


Fremgangsmåte strømnings beregninger brukes for å beskrive og analysere oppførselen til fremgangsmåter som anvender fluidstrømmen. Et eksempel på en slik prosess er et oljeraffineri, som inneholder mange forskjellige fluider som strømmer på forskjellige måter.

eulerligningene

De eulerligningene er prosessflytberegninger som beskriver det som kalles ikke-viskøs flyt. Ikke-viskøs strømning er flyt som foruts væsken som strømmer er ikke tyktflytende. Viskositet beskriver en væske tykkelse. De eulerligningene er mye brukt i prosessen og kjemiteknikk.

Bernoullis ligning

Bernoullis ligning er et prosessflytberegning som beskriver forholdet mellom hastigheten og trykket i et strømmende fluid. Som med eulerligningene antar Bernoullis ligning fluidet er ikke-viskøs.

Hagen-Poiseuilleschen likning

Den Hagen-Poiseuille-ligningen beskriver trykkfallet som oppstår over et fluid som strømmer gjennom en lang sylindrisk rør. I dette tilfellet er noen viskositet antas, og det antas også at væsken er inkompressibel.