Prom Committee Ideas

Prom Committee Ideas


En prom Komiteen består vanligvis av enten fagutvalgsrepresentanter eller en egen gruppe av personer utpekt til å organisere skoleball. Skoleball komiteen drives av en stol som har oppsyn hele komiteen og motiverer medlemmer. Rollen til skoleball komiteen er en stor en, og det er viktig å iverksette ideer som vil øke produktiviteten under prosessen med prom planlegging.

Form underutvalg

Forming underutvalg kan være en effektiv og produktiv måte å organisere de ulike aspekter av et skoleball. Hovedkomiteens medlemmer skal deles inn i grupper, inkludert et Budsjettnemnda, dekorasjoner komiteen og underholdning komiteen. Hver gruppe er ansvarlig for forskning alternativer og rapportering tilbake til hovedkomiteen, hvor stemmegivning kan skje for å ta en endelig avgjørelse.

Det er verdifullt å ha medlemmer frivillig for komiteer i stedet bli oppnevnt for å sikre at personlige interesser og ferdigheter blir tatt hensyn til; kan det imidlertid være nødvendig å utnevne folk til en komité som ikke har noen frivillige.

Oppmuntre foreldreengasjementet

Send et brev til alle foreldre til avgangsstudentene til å be om foreldre frivillige. Det er sannsynlig at noen foreldre har spesielle ferdigheter som vil være til nytte for komiteer som dekorere komiteen eller Budsjettnemnda. Ideelt sett har minst én voksen per komité for å bidra prosesser og henvendelser til lokale bedrifter.

Begynn Fundraising Tidlig

Fundraising er en av de viktigste aspektene av skoleball, vurderer kostnadene for dekorasjoner, favoriserer og måltider. En tidlig start på partier kan gjøre prom rimeligere for deltakerne. Umiddelbart etter skoleball komiteen er dannet i begynnelsen av skoleåret, begynner brainstorming fundraising ideer. Dette kan omfatte bake salg, bilvask eller har studentene fullføre strøjobber for medlemmer.

ReasonToParty.com antyder spør med lokale bedrifter for å se om de vil donere en prosentandel av inntektene på en bestemt dag eller for en hendelse. Til gjengjeld kan prom komiteen frivillig til å gjøre noe for etablering, for eksempel vaske vinduer eller male badene.