Prosedyrer for å rive ned en Colt Series 70

De Colt series 70 pistoler var de modellene av 1911 håndvåpen Colt produsert av i 1970. Serien 70 pistoler ble erstattet med serien 80 modeller i 1980, den eneste forskjellen er en intern sikkerhet bar installert i de nye modellene. Series 70 pistoler er nøyaktig, pålitelig og fortsatt se utbredt bruk. De nedrigge prosedyrer for pistoler er identisk for alle 1911 håndvåpen.

Guide Recoil Spring Removal

Pek våpenet i sikker retning, trykker du på magasinet utgivelse på venstre side av grepet og ta bladet. Trekk tilbake på lysbildet for å sikre våpenet losset. Trykk på returfjæren guide - som ligger i front av våpenet under fat - og rotere foringen holder den på plass helt til høyre. Returfjæren guide vil nå gli ut av fronten. Fjern det. Returfjæren vil nå stikke ut av forsiden av våpenet.

Slide Separasjon

Flytt glidende litt fremover, slik at tappen på baksiden av sperren er foret opp med hakket i raset. Trykk sperren gjennom våpenet fra høyre side og fjerne sperren. Skyv glide frem og skille det fra grepet. Sett grep til side.

Slide Demontering

Snu gli over og ta av returfjæren guide og returfjæren ved å løfte dem ut av forsamlingen. Roter fat foringen slik at tappen er foret opp med åpningen og trekk den frem. Fjern sylinderen bøssingen og løpet fra forsiden av sleiden.