Regler for aktiv lytting

May 18 by admin

Regler for aktiv lytting


Aktiv lytting er muligheten til å høre en høyttaler på en måte som oppfordrer til en høyttaler til å dele sine ideer og synspunkter. Hvis en lytter oppfatter at noen trenger å snakke, så lytteren bruker ikke-verbale signaler eller en invitasjon til å dele for å gjøre høyttaler føler at han vil bli hørt. En vellykket lytteren følger visse regler for aktiv lytting.

Forstå andre før man ser på å forstå deres

En aktiv lytter hører hva andre folk deler ved å si ingenting, eller litt i begynnelsen av en samtale for å forstå talerens synspunkt. En lytter har å motstå trangen til å starte samtaler med sikte på å tvinge den andre personen til å forstå henne først. En lytter samler informasjon gjennom aktiv lytting før du deler det han har lært med andre.

Vær Empatisk og nonjudgmental

Når noen deler informasjon med en aktiv lytter, hører lytteren høyttaleren med empati og holder tilbake fra å uttrykke sine egne synspunkter. Når lytteren gir inntrykk av at hun er nonjudgmental og sympatisk, og høyttaleren er mer sannsynlig å nærme seg henne til å starte en samtale. Lytteren kan hjelpe en høyttaler ved å sikre høyttaleren at hans erfaring er normalt og naturlig. For eksempel kan lytteren si at hun ville føle det samme om hun var i talerens situasjon.

Full oppmerksomhet

En aktiv lytter bruker kroppsspråk og øyekontakt å la høyttaleren vet at lytteren er å gi fulle oppmerksomhet til hva høyttaleren sier. Lytterens kropp signaler til høyttaleren når upassende språkbruk blir brukt eller høyttaleren snakker for sakte eller for fort. Øyekontakt er en annen måte en lytter kan vise fulle oppmerksomhet, men øyekontakt som er for intens kan tolkes som et forsøk på å dominere og kontrollere den andre personen.

Vær stille

Lytteren stillhet gir høyttaleren tid til å dele hva som er på hennes sinn uten forstyrrelser. Deling kan være smertefullt for høyttaleren, slik at lytteren ikke må avbryte mindre avbrudd er absolutt nødvendig. I stedet kan lytteren fortsette å bruke nonverbal kommunikasjon for å vise at han er aktivt lytter.

Be om avklaring og Kvitter Speaker

Den aktive lytteren forteller høyttaleren hva hun hører og bruker uttalelser og spørsmål for å finne ut mer informasjon og for å motta avklaring under pauser i samtalen. Lytteren viser høyttaleren at hun er interessert og absorberende hva høyttaleren sier.


Related Posts


Barrierer for aktiv lytting

Barrierer for aktiv lytting

Aktiv lytting er en prosess der folk dekode meldinger for å finne ut hva en høyttaler betyr. Aktiv lytting kan hjelpe folk i sine mellommenneskelige relasjoner, fordi det viser omsorg og interesse for andre mennesker. Aktiv lytting kan også være nytt
Hva er aktiv lytting?

Hva er aktiv lytting?

Aktiv lytting er conversational teknikker som muliggjør bedre forståelse og mer produktiv kommunikasjon. Disse ferdighetene hjelpe lytteren hører og beholde en talebeskjed mer effektivt. Ved hjelp av aktiv lytting hjemme, jobb og skole kan forbedre r
Aktiviteter for å oppmuntre aktiv lytting for førskolebarn

Aktiviteter for å oppmuntre aktiv lytting for førskolebarn

Du kan begynne å arbeide med din preschooler å forbedre aktiv lytting hjemme for å forberede seg til formelle klasserom i barnehage og grunnskole. Førskole lærere vurderer å lytte ferdigheter til å være en viktig læringsmål for barn mellom to og fem
Aktiv lytting spill for tenåringer

Aktiv lytting spill for tenåringer

Aktive lyttere viser høyttalere de betaler oppmerksomhet gjennom kroppsspråk og verbale tilbakemeldinger. Når undervisningen tenåringer hvordan å være gode aktive lyttere, kan du forberede noen spill for dem å spille. Spill kan forbedre sine lyttefer
Aktiv lytting aktiviteter for voksne

Aktiv lytting aktiviteter for voksne

Hørsel og aktiv lytting er like forskjellig som å lese og forstå hva du har lest. Hørsel er faktisk bare første skritt i å mestre dine lytteferdigheter. Flere aktiviteter kan hjelpe deg å lære noen av de finere lytte effektivt. Det første trinnet er
Hinder for effektiv lytting

Hinder for effektiv lytting

Hvordan effektiv kommunikasjon foregår? Høyttaleren må være klar over hva han eller hun er å formidle, og lytteren åpne for den meldingen. Prosessen bryter ned når enten høyttaleren eller lytteren ikke holder opp sin ende. Når dette skjer, kan forhol
Viktigheten av aktiv lytting

Viktigheten av aktiv lytting

Aktiv lytting er verdifull i alle gå av livet, enten vi møter hverdagslige eller uvanlige omstendigheter. Aktiv lytting kan forbedre relasjoner, enten de er personlige eller profesjonelle. Aktiv lytting: tenåring Ifølge University of Florida, er akti
Forskjellen mellom aktiv lytting og passiv lytting

Forskjellen mellom aktiv lytting og passiv lytting

Effektiv lytting er helt avgjørende for god kommunikasjon. Det finnes i hovedsak to typer lyttere, passive og aktive. Mens begge typer lytting er bedre enn ingenting, har en tendens til aktiv lytting for å fremme bedre relasjonelle utfall. Den primær
Aktiv lytting Metoder

Aktiv lytting Metoder

De fleste praktiserer passiv lytter hver dag, men aktiv lytting krever fokus, konsentrasjon og praksis for å mestre. Aktiv lytting er prosessen med å lytte for å få informasjon. Passiv lytting slutter med ordene og informasjon talt av en høyttaler. A
Hvordan trene på aktiv lytting og stille de riktige spørsmålene

Hvordan trene på aktiv lytting og stille de riktige spørsmålene

Aktiv lytting er en forståelse metode som en publikummer kan benytte for å sikre at han fullt ut forstår hva som blir sagt av taleren. Denne teknikken skaper en mer dynamisk flyt av kommunikasjon som publikummer umiddelbart kan søke avklaringer som e
Hvordan Demonstrere aktiv lytting

Hvordan Demonstrere aktiv lytting

Aktiv lytting er en nyttig kommunikasjonsteknikk som kan hjelpe deg å forstå en diskusjon eller tale med større dybde. Hvis du ønsker å sikre at du mottar en melding eller konsept i det klareste og mest presise måten, kan det være nyttig å dyrke ster