Ring Oppbygging av Fruktose

Fruktose er et sukkermolekyl som består av seks karbonatomer. Det kan være en rettkjedet molekyl eller en ring molekyl. Ringen versjon er et resultat av en kjemisk reaksjon.

Beskrivelse

Fruktose er et monosakkarid, disakkarid avledet fra sukrose. Den har et keton funksjonell gruppe, som er et karbonatom dobbeltbundet til et oksygenatom. Den kjemiske formel for fruktose er C6H12O6.

nummerering Carbons

For å beskrive karbonatomer i et molekyl, er de nummererte. For fruktose, er det seks karbonatomer, og er nummerert fra en til seks, som begynner ved enden nærmest den funksjonelle ketongruppen. Så, karbontallet 2 er det karbonatom dobbeltbundet til et oksygenatom.

ring Struktur

Ringstrukturen er sammensatt av fire karbonatomer og ett oksygenatom. Karbontall 2 bindes sammen med oksygenatomet med karbontallet 5, som danner en 5-leddet ring.

reaksjoner

Elektronene på alkoholen (-OH) bundet til karbontall 5 reagere med karbontall 2, som danner en eter (-COC-). Dette omslutter strukturen. Den hydrogenatom tapt i reaksjonen blir overført til oksygenatomet på karbon nummer to, noe som skaper en alkohol (-OH).

Fun Fact

Fruktose ble opprinnelig kalt levulose, på grunn av dens evne til å dreie planpolarisert lys mot venstre. Glukose, som er den andre komponent av sukrose, roterer lys til høyre.