Rock & Stone Carving Verktøy

Rock & Stone Carving Verktøy


Avhengig av størrelse og kvalitet, kan steiner og steiner bli skåret inn enorme offentlige statuer eller små, enkle figurer. Komme i gang med steinarbeid er enkelt, men det er viktig å erkjenne hvilke verktøy kan være nødvendig. Lære mer om stein og rock carving verktøy kan hjelpe deg å avgjøre om dette er en hobby for deg.

Meisler

Meisler brukes til å fjerne materiale. Meisler la carver til grov ut formen og avgrense den. De kan være laget av herdet stål eller tippet på karbid for å fremstille en hardere kant. Point meisler brukes til grov ut formen, mens tann meisler, som også kalles klo verktøy, brukes til å forme stein. Flat meisler brukes for ferdige overflater og detaljering.

Hammers

Rock og stein skar bruke hammer til å kjøre meisler inn i steinen. Bruken avhenger av deres vekt. For eksempel, en 1-lb. hammer kan anvendes til utskjæring små design, mens et 3-lb. hammer kan fjerne store mengder stein. En 1,5-lb. hammer er et passende valg for generell carving.

pitching Verktøy

Pitching verktøy ligne meisler, men de har et meget bredt punkt. De er også kalt telefoner, og de brukes til å kutte ut store biter fra kanten av et helt kvartal. De kan fjerne store biter av stein svært raskt.

rasper

Rock og stein håndverkere bruker rasper til å fjerne meisel merkene og jevner ut huljern merkene. Rasper er lange, flate verktøy med en tannoverflate som gjør at steinen carver å bære bort grove overflater. De forlater grove riper bak som kan fjernes med sandpapir.

Sandpapir papir~~POS=HEADCOMP

Rock og stein skar bruke sandpapir for å jevne ut overflaten av steinen etter carving er gjort. Sandpapir er målt av grus, med grovere grits har lavere tall og finere havregrøt, som skaper en høyere grad av polish og glans, som har høyere tall. For eksempel, marmor, som er en meget bløt stein begynner å vise en polsk med bruk av 600 sandpapir.