Rollen av plantehormoner i Seed Dormancy & Spiring

Rollen av plantehormoner i Seed Dormancy & Spiring


En plante hormon er en hvilken som helst kjemikalie som er produsert i en del av anlegget som har en målrettet funksjon andre steder. Visse hormoner indusere og holde frø i en sovende tilstand, mens andre forårsaker frø til å bryte dvalen og initiere spiring.

abscisinsyre

Abscisinsyre produseres i frøene så lenge de er modning på moder anlegget. Dette hormonet funksjoner for å stoppe celledeling og indusere en tilstand av primær dvalen i frøet. Dvalen vil ikke bryte før frøet er plantet i felten eller utsatt for spesielle behandlinger, for eksempel kald lagdeling, varme lagdeling, lys, plantehormoner, røyk stoffer eller stoffer som nitrogenoksid.

Gibberellins

Gibberellins er en klasse av plantehormoner som fremmer stengelstrekking og bringe frøene ut av dvalen. Gibberellins fungere for å motvirke abscisinsyre at indusert frø dvalen, og føre til at frøene til å våkne opp og begynne å vokse.

auxins

Når et frø bryter uvirksom, begynner endosperm som produserer en rekke plantehormoner for å sette i gang og regulere vekst. Auxins er en klasse av hormoner som produseres i røtter tips, stammen og apikal vekst poeng. Denne klassen av hormoner er ofte brukt som en rooting hormon fordi det fremmer sterk rot utvikling. Auxins også regulere apikal dominans og holde laterale vekst knopper sovende.