Roman Canon Law

Roman Canon Law


Den kirkeretten for den romersk-katolske kirke er ideelt basert på to forskrifter. Divine positive loven omfatter kommandoer direkte fra Gud i guddommelige åpenbaringer, mens naturlige moralske loven omfatter etiske, common-sense lover forstått av rasjonelle mennesker.

Identifikasjon

Roman canon lover gjelder innsamling av intern, kirkelig (eller er relatert til en kirke) lover diktert av den romersk-katolske kirke. Arbeider for å beskytte den teologiske karakter av både sine medlemmer og selve kirken, paven og kirkelige rådene etablere disse kanoner.

Endringer

Canon loven har endret seg gjennom århundrene; Paven må tilkalle en kommune å vurdere eventuelle endringer av lover. Den siste endringen skjedde i 1983 da pave Johannes Paul II signert den siste kirkeloven til handling, redusere antall kanoner fra 2414 til 1752.

Pave Johannes Paul II

Ved inngåelse av nye kirkeloven, pave Johannes Paul II oppfordret katolikker til å holde loviskhet i sjakk ved å huske at denne koden er ikke en erstatning for tro, nåde eller aksept av helbredende kraft av Gud. Paven understreket at han aksepterte koden som et middel for å fremme den organiske veksten av slike attributter i kirken.