Sannsynlighets & Game Theory i Diskret matematikk

Sannsynlighets & Game Theory i Diskret matematikk


Hvis en av grunnene til at du sliter med matematikk er at du ikke kan se hvordan det er relevant i den virkelige verden, gir spillteori og sannsynlighet en sjanse. Disse to områdene matematikk skiller seg ut for deres praktiske og relevante dagligdagse programmer. Diskret matematikk generelt, med sine mange anvendelser i informatikk, har økt i betydning blant akademikere i de senere år.

Spillteori

Spillteori er en gren av matematikken som fokuserer på den menneskelige siden av matematikk. Det hjelper deg ikke bare bestemme når du skal høyne eller kaste seg i et pokerspill, men gir også innsikt i mekanikken som beveger økonomi og psykologien bak sosiale interaksjoner. Det er to generelle typer spillteori: kooperativ spillteori, som fokuserer på utfallet når mennesker kommer sammen i varierende kombinasjoner, og ikke-kooperativ spillteori, som studerer de ulike alternativene for en spiller, inkludert de som ikke involverer en annen spiller .

Sannsynlighet

Studien av sannsynlighet er sterkt knyttet til spillteori. Det var studiet av et sjansespill som ga den opprinnelige motivasjonen for å studere sannsynlighet. Sannsynlighet også brukes i mange praktiske anvendelser, for eksempel i risikovurdering av forsikringsselskaper og analysen av varer på aksjemarkedet. En nyere og mer viktig, er anvendelse pålitelighet teori, som studerer sannsynligheten for svikt i et system, slik som en bil eller en datamaskin.

diskret matematikk

Diskret matematikk er grunnlagt på objekter og systemer som kan bare anta distinkte, separerte verdier. For eksempel har diskret matematikk ikke bruk for imaginære tall, for eksempel "e" eller kvadratroten av to, og er basert på heltall. En nyttig måte å beskrive diskret matematikk er å sammenligne det med kontinuerlige matematikk. Mens kontinuerlig matematikk betaler oppmerksomhet til objekter som varierer jevnt, for eksempel i kalkulus, fokuserer diskret matematikk på objekter som tar distinkte, atskilt verdier, for eksempel i utviklingen av algoritmer i dataprogrammering.

Bruk av probabilty og spillteori i Diskret matematikk

Undervisningen i diskret matematikk gjøres best gjennom praktiske eksempler som tillater elevene å kjøttet ut matematiske begreper og gi dem virkelige verden programmer. Eksempler basert på spillteori og sannsynlighet kan gjøre studiet av matematikk mer interessant. For eksempel, klassiske spillteori og sannsynlighets problemer, som fangens dilemma og beregne sjansene for å få snake eyes med to terninger på din første kast er nyttige verktøy, hvis du prøver å engasjere en student interesse.