Slangestørrelse & Water Flow

Slanger typisk bestå av en indre gummi slange, forsterkning av noe slag og en ytre gummidekselet, alt henger sammen med lim. Hvis du nevner en slange, de fleste naturligvis tenke på en hageslange. Imidlertid er vannførende slanger som brukes i alle slags programmer, blant annet i biler, industri og til og med datamaskiner.

Prinsipp

Uansett anvendelsen, størrelsen, eller indre diameter, av en slange påvirker den hastighet med hvilken vannet strømmer gjennom den. Alle andre ting er like, jo større diameteren av en slange jo høyere strømningshastigheten, vanligvis målt i liter per minutt (gpm) eller liter pr time (gph).

typiske verdier

Reduksjon av slangediameter øker trykket som dannes, typisk målt i pounds per kvadrattomme (psi), men reduserer strømningshastigheten. For eksempel, er en 1-tommers slange vanligvis i stand til å levere opp til 80 gpm, mens en ½-tommers slange er i stand til å levere opp til 25 gpm.

friksjonskoeffisient

Slange størrelse er ikke den eneste faktoren som påvirker strømningshastighet. Friksjonskoeffisienten-som beskriver motstanden til et materiale mot strømmen av vann eller andre væsker-av materialet som slangen er laget også har betydning for strømningshastighet.