Slik Beregn NAIRU

Non-Akselerer-inflasjon på Arbeidsledighet (NAIRU) er et mål på mye arbeidsledighet vil endre seg i et gitt år uavhengig av inflasjon. Det vil si hvor mye arbeidsledighet ville endre uten oppover eller nedover press fra inflasjonen. Beregning av NAIRU krever data på både den årlige inflasjonsraten og arbeidsledigheten over en periode, og helst en slags statistisk programvare.

Bruksanvisning

1 Ta dataene for inflasjon og arbeidsledighet og graf ledigheten mot inflasjon ligget ett år, og skriv det inn i hva programvaren du bruker.

2 Finn linjen av beste passform. Minste kvadraters metode er egnet for dette. Kurven du er kjent som Phillipskurven.

3 Finn skråningen av Phillipskurven.

4 Trekk fra skråningen av Phillipskurven fra ledighet på året du prøver å beregne NAIRU for.

5 Den resulterende tall er NAIRU.