Slik bruker du en digital pH MeterEn digital pH-måler er en enhet som måler hydrogenionekonsentrasjonen av en løsning for å finne dens pH. Avtagende pH betyr økt surhet og samtidig øke pH betyr økende alkalitet. Ved romtemperatur, oppløsninger med pH 7 er nøytrale. Måle pH med et instrument av denne typen er enkel - så lenge det er blitt kalibrert først. For instruksjoner om hvordan du kalibrere pH-meter, se produsentens instruksjoner eller eHow artikkelen "Slik kalibrerer en pH Probe». Når du har kalibrert måleren, følg de enkle stegene som er beskrevet nedenfor.

Bruksanvisning

1 Før du gjør noe annet, må du lese og forstå produsentens instruksjoner. Enkelte trinn kan variere avhengig av type instrument du eier.

2 Sett måleren til pH-modus og sett elektroden i prøven du ønsker å teste.

3 Vent til lesing for å stabilisere - det kan svinge i begynnelsen.

4 Spill verdien som vises på skjermen.

5 Skyll elektroden nøye og returnere det til lagringsløsning.

Hint

  • Alltid kalibrere måleren først.