Slik bruker du en trener ledning med en DX6

Den DX6 er en 6-kanals radiosender produsert av Spektrum RC. Dette komplekset radio-kontroll (RC) Systemet er ofte ansatt for fullt funksjonell, 3D-kompatibel RC helikopter. Siden pilotering en av disse komplekse maskiner er svært vanskelig, er DX6 utstyrt med et treningssystem. Lære å bruke trener snor med DX6 sikrer du fremskynde den totale læringsprosessen.

Bruksanvisning

1 Snu DX6 og se etter trener Ledning inn, det ligger på baksiden av senderen til høyre for batterirommet. Plugg inn trener kabelen i denne kontakten.

2 Plugg den andre enden av trener ledningen inn i trener-ledningen inngangen på den andre kontrolleren. Match alle innstillinger mellom de to radioer - det vil si servoføringer og pitch innstillinger.

3 Slå på hovedsenderen mens trainee-senderen er slått av. Teste funksjonaliteten master senderen ved å bevege styrespaken mens helikopteret er slått på.

4 Slå på trainee-senderen, og trykk deretter trener knappen - ligger i øverste høyre hjørne på forsiden av senderen - å engasjere trainee. Sjekk at trainee-senderen kan funksjonelt styre helikopteret.

5 Bruk eleven senderen til å fly helikopteret. Ved en feil, trykker du på trainee-knappen på hovedsenderen til å engasjere master radio og rette feilen.