Slik får du tak Adopsjon Records i Connecticut

Slik får du tak Adopsjon Records i Connecticut


Det finnes to typer adopsjon poster i Connecticut: poster som ikke identifiserer fødsel foreldre, men inneholder annen informasjon om dem; og poster som gir fødsels foreldrenes eller adoptivbarnet identitet. Bare visse folk har rett til å få tilgang til ulike typer poster. Når adoptee blir en voksen, kan hun søke enten type posten. Poster som inneholder identifiserende opplysninger kan også bli forespurt av biologiske foreldre, voksen fødsel søsken, og hvis den adopterte er død, av voksne etterkommere.

Bruksanvisning

1 Skriv til byrået som plasserte barnet for adopsjon, eller til Connecticut Institutt for barn og familier, ber om utgivelsen av postene.

Connecticut Institutt for barn og familier
Office of Foster og adopsjon
505 Hudson Gate
Hartford, CT 06106
860-550-6578

2 Et møte vil da bli satt opp, mellom deg og en arbeidstaker fra Office of Foster og adopsjon. Delta på dette møtet. Hvis du er en voksen adoptert, vil du bli informert om den potensielle problemer forbundet med å kontakte biologiske foreldre. Rådgivere vil skissere hvordan å forberede seg på slike situasjoner som lærer at de biologiske foreldre er døde, eller som har betydelige emosjonelle eller avhengighet problemer. Hvis du er en fødsel forelder, vil arbeideren bruke intervjuet for å vurdere stabilitet og modenhet, og for å forberede deg for muligheten for at adoptee kanskje ikke ønsker kontakt.

3 avventer avgjørelsen av Institutt på utgivelsen av poster, og utfallet av søk som vil bli utført av Office of Foster og adopsjon.

4 Hvis du er en adoptert, og for noen grunn din forespørsel om poster nektes av Institutt, appellerer til skifteretten.

Hint

  • Hvis du trenger en kopi av en adoptert fødselsattest, må du skaffe en skriftlig ordre fra retten i jurisdiksjonen til fødselen. Retten må bestemme at utsteder fødselsattesten ikke ville være til skade for allmenne interesser, eller til velferd adoptert eller begge sett med foreldre.
  • Records vil ikke bli frigitt hvis personen hvis identitet er søkt gir ikke samtykke. Instituttet kan også holde poster dersom den mener informasjonen ville true den fysiske eller emosjonelle helse av søkeren.